ราคาพวงหรีดดอกไม้สด ไม่เกิน 1,500 บาท

ราคาพวงหรีดดอกไม้สด ไม่เกิน 1,500 บาท จัดแต่งสวยงามโดยร้านพวงหรีด Wreath Station เราใช้พวงหรีดขนาด 70 – 80 ซ.ม. มาตกแต่งด้วยดอกไม้คัดเกรดคุณภาพดี เหมาะกับการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับเป็นอย่างยิ่ง