พวงหรีดแทนบุญ พวงหรีดแทนบุญ

“พวงหรีดกระดาษ”
ส่งต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวคุณ

พวงหรีดแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญคืออะไร

ซื้อ 1 ได้ถึง 4

กับหรีดกระดาษ แทนบุญ

คุ้มที่ 1 : ได้แสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับที่คุณรักและนับถือเป็นครั้งสุดท้ายด้วยพวงหรีดกระดาษแทนบุญ
คุ้มที่ 2 : ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสดี ๆ แก่สังคมในหลายด้าน เช่น ด้านเยาวชน ด้านผู้สูงอายุ ด้านการแพทย์ ด้านการพัฒนาสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

คุ้มที่ 3 : ได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากพวงหรีดแทนบุญถูกประดิษฐ์อย่างพิถีพิถันจากกระดาษคุณภาพสูงที่สามารถย่อยสลายง่าย รีไซเคิลได้โดยไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
คุ้มที่ 4 : ทุกการสั่งซื้อสามารถนำใบเสร็จของการเป็นผู้บริจาคไปขอลดหย่อนภาษีได้

" หากลูกค้าสนใจ สามารถเข้ามาเลือกรูปแบบได้จากเว็บไซต์ซึ่ง มีให้เลือกทั้งหมด 6 รูปแบบ โดยหลังการซื้อสินค้าลูกค้าสามารถนำใบเสร็จที่ได้รับจากการเป็นผู้ให้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย "

มูลนิธิพันธมิตร

ทุกการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษจากคุณ จะมีความหมายกับผู้คนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากมูลนิธิต่างๆ ดังนี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไปกับเรานะคะ