วัดราชโกษา

วัดราชโกษา ถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 10520

วัดขุมทอง

วัดขุมทอง คลองตาสอน ม.5 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 10520