วัดพิชัย

วัดพิชัย ถนนสุขาภิบาล 2 ม.1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10230

วัดบางเตย

วัดบางเตย ถนนสุขาภิบาล 1 ม.6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10230