วัดมะพร้าวเตี้ย

วัดมะพร้าวเตี้ย ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ ม.4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 10160

วัดตะล่อม

วัดตะล่อม ม.1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 10160