วัดสุวรรณ

วัดสุวรรณ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 10600

วัดทองเพลง

วัดทองเพลง ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 10600