วัดปากบึง

วัดปากบึง ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง ม.4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 10520