วัดสุวรรณ

วัดสุวรรณ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 10600

วัดสุทธาราม

วัดสุทธาราม คลองบางไส้ไก่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600

วัดทองเพลง

วัดทองเพลง ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 10600