วัดสุทธิสะอาด

วัดสุทธิสะอาด ถนนนิมิตรใหม่ ม.4 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดสุขใจ

วัดสุขใจ บ้านสุขใจ ม.6 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดลำกะดาน

วัดลำกะดาน ถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดพระยาสุเรนทร์

วัดพระยาสุเรนทร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ ม.8 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 10510

วัดบ้านกลาง

วัดบ้านกลาง 221 ม.21 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 10510

วัดคู้บอน

วัดคู้บอน ถนนคันนายาว ม.7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 10510