วัดแสนเกษม

วัดแสนเกษม คลองสิบสามสายล่าง ม.8 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 10530