วัดคลองครุ

วัดคลองครุ บ้านคลองครุ ม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230