วัดยางบางจาก

วัดยางบางจาก ถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดบางแวก

วัดบางแวก คลองบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดนก

วัดนก คลองบางแวง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 10160