วัดหนัง

วัดหนัง ริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 10150

วัดสีสุก

วัดสีสุก ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150

วัดศาลาครืน

วัดศาลาครืน ถนนริมคลองบางหว้า แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 10150

วัดยายร่ม

วัดยายร่ม ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150

วัดโพธิ์แก้ว

วัดโพธิ์แก้ว ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.3 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 10150

วัดนางนอง

วัดนางนอง ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 10150