วัดสมรโกฎิ

วัดสมรโกฎิ คลองบางระมาด ม.16 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

วัดมณฑป

วัดมณฑป คลองบางระมาด ม.1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

วัดทอง

วัดทอง คลองบางระมาด ม.15 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

วัดกระจัง

วัดกระจัง คลองบางระมาด ม.14 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170