วัดช่องนนทรี

วัดช่องนนทรี ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120

วัดช่องลม

วัดช่องลม ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120

วัดคลองใหม่

วัดคลองใหม่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120