วัดทุ่งเศรษฐี

วัดทุ่งเศรษฐี บ้านทุ่งเศรษฐี ม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 10250