วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 10300

วัดโบสถ์

วัดโบสถ์ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300