วัดอินทราวาส

วัดอินทราวาส บ้านคลองบางขุนพรหม ม.22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170

วัดสมรโกฎิ

วัดสมรโกฎิ คลองบางระมาด ม.16 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

วัดเรไร

วัดเรไร คลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 10170

วัดมณฑป

วัดมณฑป คลองบางระมาด ม.1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

วัดมะกอก

วัดมะกอก คลองบางระมาด ม.8 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170

วัดพิกุล

วัดพิกุล ม.6 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 10170

วัดเพลง

วัดเพลง ม.13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ คลองวัดโพธิ์ ม.2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170

วัดประสาท

วัดประสาท คลองบางพรม ม.10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170