วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 10300

วัดน้อยนพคุณ

วัดน้อยนพคุณ ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 10300

วัดจอมสุดาราม

วัดจอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 10300