วัดสุทธิจิตตาราม

วัดสุทธิจิตตาราม ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ม.3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 10170

วัดปุรณาวาส

วัดปุรณาวาส คลองมหาสวัสดิ์ ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 10170