วัดพลมานีย์

วัดพลมานีย์ บ้านทับยาว ม.2 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 10520