วัดเลา

วัดเลา ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดปทีปพลีผล

วัดปทีปพลีผล บ้านท่าข้าม ม.8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดประชาบำรุง

วัดประชาบำรุง บ้านลูกวัว ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดบัวผัน

วัดบัวผัน ม.2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดธรรมคุณาราม

วัดธรรมคุณาราม บ้านท่าข้าม ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดท่าข้าม

วัดท่าข้าม ม.4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดกก

วัดกก ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150