วัดอัมพวา

วัดอัมพวา ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดใหม่

วัดใหม่ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี ถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดสีหไกรสร

วัดสีหไกรสร ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดวิเศษการ

วัดวิเศษการ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700

วัดละครทำ

วัดละครทำ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

วัดรวกสุทธาราม

วัดรวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700