วัดสุธรรมวดี

วัดสุธรรมวดี บางกระดี่ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดแสมดำ

วัดแสมดำ ถนนแสมดำ ม.3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดสะแกงาม

วัดสะแกงาม ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

วัดเลา

วัดเลา ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดปทีปพลีผล

วัดปทีปพลีผล บ้านท่าข้าม ม.8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดประชาบำรุง

วัดประชาบำรุง บ้านลูกวัว ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดบัวผัน

วัดบัวผัน ม.2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

วัดบางกระดี่

วัดบางกระดี่ ถนนบางกะดี่ ม.8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150