วัดสร้อยทอง

วัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 10800

วัดทองสุทธาราม

วัดทองสุทธาราม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 10800