วัดบางนาใน

วัดบางนาใน ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 10260

วัดบางนานอก

วัดบางนานอก ถนนสรรพาวุธ ม.3 แขวงบางนา เขตบางนา 10260