วัดบางบอน

วัดบางบอน ถนนเอกชัย ม.3 แขวงบางบอน เขตบางบอน 10150