วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ ม.10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140

วัดบางปะกอก

วัดบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ม.1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140