วัดเพลง

วัดเพลง ม.13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170

วัดประสาท

วัดประสาท คลองบางพรม ม.10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170

วัดเทพพล

วัดเทพพล คลองบางพรม ม.14 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170

วัดกระโจมทอง

วัดกระโจมทอง คลองบางน้อย ม.6 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170

วัดแก้ว

วัดแก้ว ถนนจรัลสนิทวงศ์ ม.8 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 10170