วัดใหม่เทพนิมิตร

วัดใหม่เทพนิมิตร ถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700

วัดสิงห์

วัดสิงห์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 10700

วัดวิมุตยาราม

วัดวิมุตยาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 10700

วัดภาณุรังษี

วัดภาณุรังษี ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 10700

วัดเปาโรหิตย์

วัดเปาโรหิตย์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700

วัดบางยี่ขัน

วัดบางยี่ขัน ถนนจรัลสนิทวงศื แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700