วัดสีสุก

วัดสีสุก ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150

วัดยายร่ม

วัดยายร่ม ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150