วัดใหม่เทพนิมิตร

วัดใหม่เทพนิมิตร ถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700

วัดเปาโรหิตย์

วัดเปาโรหิตย์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700

วัดบางยี่ขัน

วัดบางยี่ขัน ถนนจรัลสนิทวงศื แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 10700