วัดอินทราวาส

วัดอินทราวาส บ้านคลองบางขุนพรหม ม.22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170

วัดมะกอก

วัดมะกอก คลองบางระมาด ม.8 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ คลองวัดโพธิ์ ม.2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170

วัดจำปา

วัดจำปา คลองบางระมาด ม.5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170