วัดสวนพลู

วัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 10500

วัดม่วงแค

วัดม่วงแค ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 10500