วัดอ่างแก้ว

วัดอ่างแก้ว ถนนพัฒนาการ ม.2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160

วัดรางบัว

วัดรางบัว คลองภาษีเจริญ ม.6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160

วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี ถนนเพชรเกษม ม.15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160

วัดโคนอน

วัดโคนอน ถนนพัฒนาการ ม.3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160