วัดบางบัว

วัดบางบัว ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา ม.1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 10220