วัดพิกุล

วัดพิกุล ม.6 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 10170

วัดเกาะ

วัดเกาะ คลองบางกอกน้อย ม.10 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 10170