วัดตะโน

วัดตะโน คลองบางจาก ม.8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 10160

วัดโตนด

วัดโตนด ถนนสายบางแวก ม.1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 10160

วัดชัยฉิมพลี

วัดชัยฉิมพลี คลองบางแวก ม.6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 10160