วัดปริวาศ

วัดปริวาศ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 10120

วัดทองบน

วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 10120

วัดดอกไม้

วัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 10120