วัดศาลาแดง

วัดศาลาแดง คลองทวีวัฒนา ม.6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค 10160