วัดบุคคโล

วัดบุคคโล ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600

วัดบางน้ำชน

วัดบางน้ำชน ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600

วัดดาวคนอง

วัดดาวคนอง คลองดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600