วัดทุ่งเศรษฐี

วัดทุ่งเศรษฐี บ้านทุ่งเศรษฐี ม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 10250

วัดกระทุ่ม

วัดกระทุ่ม ถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) ม.3 แขวงประเวศ เขตประเวศ 10250