วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดนวลนรดิศ

วัดนวลนรดิศ ม.7 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดนาคปรก

วัดนาคปรก ถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดนางชี

วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดทองศาลางาม

วัดทองศาลางาม ถนนเพชรเกษม(ซอย 20 ) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 10160