วัดสุนทรธรรมทาน

วัดสุนทรธรรมทาน ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100

วัดสิตาราม

วัดสิตาราม ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100

วัดสระเกศ

วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100

วัดพระพิเรนทร์

วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100

วัดเทวีวรญาติ

วัดเทวีวรญาติ ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100

วัดดิสานุการาม

วัดดิสานุการาม ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100

วัดคณิกาผล

วัดคณิกาผล ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100