วัดสะพาน

วัดสะพาน ถนนกล้วยน้ำไท ม.13 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110

วัดยาง

วัดยาง ถนนสุขุมวิท 77 ม.9 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110

วัดใต้

วัดใต้ ม.11 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110

วัดทองใน

วัดทองใน ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ม.6 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110

วัดต้นไทรย์

วัดต้นไทรย์ ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ม.6 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110