วัดอ่างแก้ว

วัดอ่างแก้ว ถนนพัฒนาการ ม.2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160

วัดรางบัว

วัดรางบัว คลองภาษีเจริญ ม.6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160

วัดยางบางจาก

วัดยางบางจาก ถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดมะพร้าวเตี้ย

วัดมะพร้าวเตี้ย ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ ม.4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 10160

วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดบางแวก

วัดบางแวก คลองบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 10160

วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี ถนนเพชรเกษม ม.15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160