วัดดิสหงษาราม

วัดดิสหงษาราม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400