วัดพระยายัง

วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400

วัดดิสหงษาราม

วัดดิสหงษาราม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400