วัดสารอด

วัดสารอด ถนนสุขสวัสดิ์ ม.8 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 10140

วัดสน

วัดสน ถนนราษฎร์บูรณะ ซ.สุขสวัสดิ์ ม.5 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 10140

วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ ม.10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140

วัดบางปะกอก

วัดบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ม.1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140

วัดแจงร้อน

วัดแจงร้อน ม.1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 10140