วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา ถนนประชาอุทิศ ม.4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530

วัดลำผักชี

วัดลำผักชี บ้านลำผักชี ม.6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530

วัดเจียระดับ

วัดเจียระดับ บ้านลำผักชี ม.9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530